Επώνυμο :

Βρέθηκαν : {{ results.length }}

ΑΠ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Επάρκεια σε Πτυχίο Επάρκεια προσόντων Διδ/λίας Ξένης Γλώσσας
{{ o.protocolNo }}/{{ o.protocolDate.substring(0, 4) }} {{ o.lastname }} {{ o.firstname }} {{ o.fathername }} {{ o.result }} {{ o.diploma }} {{ o.eparkeia }}