Έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαίωσης

αφορά τους φορείς που θέλουν να ελέγξουν την γνησιότητα μιας Βεβαίωσης και όχι τους αιτούντες αναγγελία ή ανανέωση διδασκαλίας