Βρέθηκαν : {{ results.length }}

Αρ. Πρωτ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Αναγγελία διδασκαλίας σε Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε
{{ protocolFormat(o) }} {{ o.lastname }} {{ o.firstname }} {{ o.fathername }} {{ o.result_anaggelia_approve }} {{ o.result_ananeosi_approve }}