Αναζήτηση / Κατάλογος Διδασκόντων Εκτύπωση Βεβαίωσης
Έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαίωσης
(ο Έλεγχος Εγκυρότητας αφορά τους φορείς που θέλουν να ελέγξουν την γνησιότητα μιας Βεβαίωσης και όχι τους αιτούντες αναγγελία ή ανανέωση διδασκαλίας)